Kwaliteit

 

Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Wij staan ook garant voor onze behandelingen, onze materialen en onze administratie. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. De richtlijn praktijkhygiëne is hiervan een goed voorbeeld. Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij.

Onze praktijk werkt aan het op pijl houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteit bevorderende activiteiten beschikbaar. Onze praktijk besteed tijd en aandacht aan de volgende zaken:

  • Kwaliteitsactiviteiten
  • Lidmaatschap wetenschappelijke vereniging
  • Lezen vakliteratuur
  • Volgen van bij- en nascholing
  • Bijwonen intercollegiaal overleg
  • Implementeren van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers
Uw tandarts staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)