Welkom

 

Wij zullen weer open gaan voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen
mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren en indien u online een afspraak wenst te maken, deze voorlopig uit te stellen. Indien u nu nee antwoordt op alle vragen en een afspraak maakt maar vlak voor uw afspraak alsnog ja zou moeten antwoorden op een van de vragen, dan verzoeken wij u om uw afspraak alsnog te annuleren.

• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:
• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
• Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorg praktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

 

U kunt ons telefonisch bereiken op de volgende dagen en tijdstippen:

maandag, donderdag en vrijdag: van 9 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, op dinsdag van 10:30 tot 14 uur ,op woensdag is de praktijk telefonisch niet bereikbaar.

Gezien het erg druk is, hebben wij op het moment een patiëntenstop. Uitzondering voor directe familieleden van patiënten die al staan ingeschreven.

Op nationale feestdagen is de praktijk gesloten.

 

Ook kunt u zelf via deze website zelf een afspraak maken of een bericht sturen.

Indien u een gemaakte afspraak wenst af te zeggen dient u dit minstens 24 uur van tevoren (telefonisch of als bericht via de website) te doen. Zo niet zullen er kosten in rekening worden gebracht.

Online gemaakte afspraken kunt u ook zelf weer afzeggen, mits u dit doet binnen 48 uur.